Back to Top
 
 
 
 

 

Kommittéer

Kommittéerna är klubbstyrelsens organ för olika verksamheter.
De representerar styrelsen inom sitt verksamhetsområde.
Svarar för sin verksamhet utifrån godkänd verksamhetsplan och budget.
Avger lägesrapporterar fortlöpande till styrelsen via mötesanteckningar.

 

UK - Utbildningskommittén

Denna kommitté planerar kurser och teorikvällar under året.

Paul Fältman (sammankallande)

TK - Tävlingskommittén

Vi arbetar med att planera och genomföra klubbens tävlingar inom bruks- och lydnadsdisciplinerna.  Vi ansöker även om markägares tillstånd för de datum tävlingarna planeras

För att genomföra bra tävlingar har vi ett ständigt behov av frivilliga funktionärer som kan gå ut spår, vara siffervisare, stå i serveringen etc. 
Där har du chansen att dra ditt strå till stacken genom att anmäla dig här. Vi kontaktar dig i god tid inför evenemanget och stöttar dig om du är novis!

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (Samankallande)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (Sekreteriat och mark) 0706-225031 
Arne Sahlin

Paul Fältman

 

Fastighet och underhåll

Denna kommitté planerar och utför löpande underhåll på anläggningen för att möjliggöra övriga kommittéers uppdrag. Ansvaret innebär yttre underhåll samt planering och genomförande av investeringar.

  
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (Sammankallande) 0705-279776

Sassa Holmberg Energiminister

Arne Sahlin

Roland Lind

 

Kök/ Fest och omvådnad

Denna kommitté planerar och utför löpande underhåll i klubbstugan för att möjliggöra övriga kommittéers uppdrag. Ansvaret innebär inre underhåll samt planering och inköp till serveringen samt skötsel och städning av klubbstugan inför och efter kurser och tävlingar. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (rapporterande) 0709-916280 

Lägerkommittén


Catharina Hårsmar (Samankallande)
Patrik Gustafsson

IT & PR

Denna kommitté uppdaterar hemsidan regelbundet och får oss att synas i t.ex. sociala medier.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0730-322298 (rapporterande)
Patrik Gustafsson 0705-279776
Hanna Hansson

 

Medaljkommittén

Denna kommitté har i uppdrag att inför varje årsmöte kontrollera vem eller vilka som kan tilldelas olika utmärkelser.

Michael Hansson
Lena Weiffert

 

Träningsansvarig skydd (bruks)

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  0705-279776